Interim opdracht: alles over tijdelijke klussen

Steeds meer mensen zijn de afgelopen jaren als zelfstandige gaan werken. We horen dan ook steeds meer verschillende termen die te maken hebben met de freelance, ZZP of interim opdracht. Er bestaat wel een verschil tussen deze drie benamingen. We horen immers veel over freelancer of ZZP opdrachten, maar niet zo vaak horen we nieuws over het doen van interim opdrachten. Dit heeft te maken met de aard van de interim opdracht en hoe deze in wezen verschilt van opdrachten die freelancers of zzp-ers uitvoeren. Wat deze verschillen precies zijn en wat er allemaal komt kijken bij het werken aan een interim opdracht vertellen we je in dit artikel. 

De interim opdracht: wat is het precies?

Waar freelance opdrachten doorgaans gekarakteriseerd worden door de situatie waarin een zelfstandige werker voor meerdere opdrachtgevers tegelijkertijd werkt, is dit bij een interim opdracht niet het geval. En interim opdracht wordt ook uitgevoerd door een zelfstandige, maar met dit verschil dat de interim opdracht doorgaans een vast werkverband van kortere tijdsduur is. Een interim opdracht dient zich dan ook meestal aan wanneer er binnen een organisatie een tijdelijke rol nodig is. Vindt er binnen de organisatie bijvoorbeeld een belangrijke verandering plaats die begeleid moet worden door iemand met expertise op het gebied van change management? Is er een lid van de directie afgetreden die in ieder geval op korte termijn vervangen dient te worden gedurende de zoektocht naar een permanente vervanger? Of misschien is iemand op een belangrijke functie met zwangerschapsverlof en dient er voor deze maanden een vervanger gevonden te worden. Dit zijn voorbeelden van een interim opdracht.

Wat levert het op?

Het werken aan een interim opdracht heeft voor zowel de organisatie als de opdrachtnemer de nodige voordelen. Voor het bedrijf is het uitzetten van een interim opdracht een goede manier om een tijdelijke, maar noodzakelijke vacature op te vullen. Het inhuren van een interimmer is doorgaans wel een wat duurdere oplossing vergeleken met een vaste werknemer, maar het gebeurt dan ook alleen voor rollen waarvoor het niet zinvol is een vaste werknemer in te huren. Op de lange termijn betaalt dit zich dus weer terug. Voor de zelfstandige die de interim opdracht aanneemt zijn er ook duidelijke voordelen. Zo kan de interimmer zich specialiseren op specifieke kennis en vaardigheden die hij binnen verschillende bedrijven kan toepassen wanneer hier een noodzaak voor is. Naast de specialisatie kan ook de financiële vergoeding een interessante reden zijn voor mensen om aan interim opdrachten te werken. Door de tijdelijke maar noodzakelijke aard van dergelijk werk is de vergoeding vaak relatief hoog.

Headfirst – Topopdrachten vragen om de beste professionals

Wat moet je weten als je interim opdrachten wil gaan doen?

Net zoals het geval is bij freelance of ZZP werk, geldt ook voor de interim zelfstandige dat er bepaalde onderdelen van het werk zijn die onderhevig zijn aan onzekerheid. Je zult als interimmer zelf op zoek moeten gaan naar werkgevers, of investeren in de samenwerking met een uitzendbureau. Tevens moet je als zelfstandige ook de verantwoordelijkheid dragen voor je eigen administratie, belastingen en verzekeringen. Maar deze verantwoordelijkheden zijn voor de meeste zelfstandigen geen obstakel. De voordelen van het doen van interimwerk, mits jouw profiel daartoe geschikt is, wegen in de meeste gevallen ruim op tegen de tijd die het je kost om deze verantwoordelijkheden te vervullen.